Návštěvní hodiny

duben - říjen

Pondělí, úterý, středa, pátek, sobota 10.00 - 18.00

Čtvrtek 10.00 - 17.30

Neděle 11.00 - 18.00


listopad - březen

Pondělí - sobota 10.00 - 17.00

Neděle 11.00 - 17.00


Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období

 Vstupné

Vstup do vyšehradské bazililky a klenotnice.

Plné vstupné 90,- Kč
Zlevněné vstupné 50,-Kč
studenti do 26 let, senioři nad 65 let
Rodinné vstupné 180,- Kč
děti do 16 let v doprovodu maximálně 2 dospělých osob
Hromadné vstupné 70,- Kč / os
skupina nad 10 osob
Skupiny žáků a studentů 150,- Kč
žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ s doprovodem
Bezplatný vstup 0,- Kč
věřící za účelem modlitby (nelze spojit s prohlídkou), děti do 6 let, zdravotně postižení včetně 1 osoby doprovodu, průvodci s platným průkazem, v neděli rodiny s dětmi a senioři

Fotografování a filmování v bazilice

 Aktuální program 18. - 25. dubna 2021

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

Po celý týden je bazilika otevřena k individuální modlitbě od 10 do 18 hodin.

18. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. M. Němeček)
9:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. M. Němeček)
10:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. A. Opatrný)
13:30 křest v bazilice Sofie a Natálie Najavkových (P. Jar. Brož)

19. 4. Pondělí po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v bazilice (P. David Vopřada)

20. 4. Úterý po 3. neděli velikonoční

21. 4. Středa po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

22. 4. Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za rodiny v nesnázích; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
15:00 svatba v bazilice pana Kysely a slečny Erhartové (P. Jan Böhm)
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

24. 4. Sobota po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. s nedělní platností v bazilice (P. M. Němeček)

25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. M. Němeček)
9:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. M. Němeček)
10:30 mše sv. v bazilice s omezeným počtem účastníků bohoslužby (P. A. Opatrný)
19:00 modlitba díků a chval v bazilice


Novinky více...

Reliéf sv. Jana Nepomuckého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 16.04.2021 | V presbytáři baziliky se nachází připomínka sv. Jana Nepomuckého.

Více

Pouť ke sv. Valentinu letos trochu jinak

 09.02.2021 | Relikviář s ostatky světce (lopatkou) bude vystaven v sobotu 13. 2. 2021 po celý den od 10:00 do 17:00 a pak v neděli 14. 2. 2021 po mši svaté od 11:30 do 17:00.

Více

Dne 14. ledna se tradiční slavnost nekoná

 08.01.2021 | Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou epidemii se dne 14. ledna 2021 nebude konat tradiční slavnost v den výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava.

Více

Tříkrálová sbírka

 02.01.2021 | Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat především online. Pokud dovolí pravidla PES, je také v pokladně baziliky sv. Petra a Pavla připravena kasička.

Více

3D prohlídky

Plán baziliky

Obraz Panny Marie Dešťové

Gotická madona Panny Marie patří ke skvostům gotiky. Lidé přicházeli na Vyšehrad k této madoně s modlitbou zvláště v době sucha. Také dnes se zde modlí a svoji svíci zapalují stovky lidí.

více

Pomozte nám opravit baziliku!

více informací