Modlitba

V modlitbě křesťané nejen děkují či prosí za osobní věci, ale především zůstávají stát s úžasem před dárcem života, Stvořitelem, milujícím Bohem, který se stal pro člověka nejvíce zřetelným v osobě Ježíše Krista. Ježíš pro záchranu člověka zemřel potupen a zcela ztýrán lidmi. Ale Bůh ve své nesmírné lásce tento hrůzný lidský čin proměnil, Ježíš vstal z mrtvých. Křesťané proto stojí v modlitbě před fascinujícím Bohem a předkládají mu svůj život i život světa, ve kterém žijí.

Modlitba

K této modlitbě křesťanů se lze připojit zcela tiše při návštěvě kostela. Je možné se posadit do lavic či tiše zůstat stát před některým obrazem, sochou či oltářem. Tyto obrazy a sochy nejsou samy o sobě Bohem, ale připomínají důležité osoby, které zasvětlily Bohu svůj život a dnes již stojí v Boží blízkosti a modlí se s námi.  Modlitbu lze také vyjádřit symbolicky zapálením svíce v boční kapli, kde je instalován obraz Panny Marie „Dešťové“.

Svatostánek

V jižní lodi baziliky je ve zvláštní oddělené kapli (Šancovská) obvykle umístěna eucharistie, posvěcený chléb. Při každé mši svaté se obyčejný pšeničný chléb klade na oltář a v modlitbě ho Bůh proměňuje podle Ježíšových slov. Část tohoto chleba se uchovává pro nemocné ve Svatostánku. Zde svítí červené světlo označující přítomnost eucharistie a křesťané zde poklekají a modlí se, aby vzdali úctu přítomnému Bohu.

Společná modlitba

Křesťané se po staletí přesvědčují, že modlitba má zcela jiný rozměr, pokud se modlí společně, zvláště když se slaví památka Poslední večeře – mše svatá. I k této modlitbě během bohoslužeb se lze připojit. Probíhají buď v bazilice sv. Petra a Pavla nebo v rotundě sv. Martina. V takových chvílích však není možná prohlídka, procházení se po posvátných prostorách, fotografování ani hovor.

Modlitba za déšť

více zde.