Vyšehradské zvony

Historie

Zvony vyšehradské baziliky mají pohnutou historii. V barokní době měly vlastní zvonici, která stála odděleně od baziliky. Po regotizaci (1903) byly osazeny v nových věžích u západního průčelí baziliky a stávající barokní zvony byly doplněny o nové dva. Během první světové války byly v roce 1916 některé zabaveny. Podobně v dubnu 1942 protektorátní úřady zabavily další zvony nejen z chrámu sv. Petra a Pavla, ale i z kostelíků a kaplí patřících do majetku kapituly. Výsledek obou rekvizic zvonů znamenal, že severní věž zůstala zcela bez zvonů a v jižní věži zůstaly pouze dva historické. Z roku 1584 pochází od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka (1535–1599) první zvon (hmotnost cca 1200 kg, průměr 125 cm, tón e1). Druhý zvon z roku 1621 je z pražské dílny Baltazara Hoffmana (hm. 900 kg, průměr 114 cm, tón fis´).

Nové zvony

Nové zvony byly vyrobeny firmou Perner. Nejprve byl doplněn malý zvon v sanktusní věžičce nad presbytářem chrámu (hm. 45 kg, průměr 45 cm, tón h2). Ve firemním archivu se našla dokumentace původních vyšehradských zvonů z roku 1902. Ty se však na věž zvedaly vnitřkem. To již nyní nebylo možné, proto byly vyrobeny zvony menšího průměru. K velkým zvonům přibyla i nová zvonkohra. Odlévání se uskutečnilo ve zvonařské dílně v Pasově dne 27. dubna 2001. Pro výrobu zvonů bylo použito bronzu-zvonoviny o složení 78 % mědi a 22 % cínu. Na Vyšehrad byla následně dodána sestava 18 nových zvonů o celkové hmotnosti 2200 kg.
Dne 29. června 2001 kardinál Miloslav Vlk slavnostně požehnal sadu čtyř velkých zvonů, které se rozeznívají ve všední dny. O sobotách, nedělích a církevních svátcích se k nim přidávají i staré dva zvony.
Jména čtyř velkých zvonů jsou: Marie – 660 kg (tón a1), Josef – 290 kg (tón cis2), Richard – 220 kg a Václav – 190 kg.

Zvonkohra

Zvonkohra zní každou celou hodinu od 11 hodin dopoledne do 21 hodin večer. Zvonkohru rozeznívají elektromagnetická kladívka řízená počítačovou technikou. Melodie byly aranžovány varhaníkem Jaroslavem Vodrážkou. Zaznívají skladby, jako je Vyšehrad; Vltava; česká státní hymna Kde domov můj; Čechy krásné; Teče voda, teče; Svatý Václave; Jezu Kriste, štědrý kněže; Ach synku; Ave Maria; svatební pochod; Tisíckráte pozdravujem Tebe; Adeste, fideles; Bože, chválíme Tebe; Chtíc, aby spal; Kristus vítězí; Základ církve, pevná skála; K oltáři Páně; Pange lingua; koledy a řada dalších. Na počest dárkyně, paní Mileny Jirat-Wasiutinski (1920–2008), která věnovala na zvony 2 miliony korun, zaznívá v předvečer jejích jmenin 24. ledna a narozenin 13. dubna píseň Dobrú noc, má milá.

gallery

Foto: Roman Albrecht, Člověk a Víra.