Omezení

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

Na základě protiepidemiologických opatření je bazilika od 18.12.2020 pro turistické prohlídky uzavřena.

Vstup do baziliky je možný pouze za účelem účasti na bohoslužbě, individuální modlitby a návštěvy jesliček.

    DATUM DEN HODINA DŮVOD OMEZENÍ

    Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.