Omezení

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů..

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

    DATUM DEN HODINA DŮVOD OMEZENÍ
    28.5.   sobota / saturday  11:00 - 16:00 svatba / wedding
    28.5. sobota / saturday  16:00 - 18:00 koncert / concert
    3.6. Pátek / Friday 11:00 - 13:30 svatba / wedding