Omezení

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů..

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUM DEN HODINA DŮVOD OMEZENÍ
19.6. Středa / Wednesday 15:30 - 17:30 koncert / concert
21.6. Pátek / Friday 11:00 - 13:30 svatba / wedding
26.6. Středa / Wednesday 14:30 - 17:30 pietní akt / act of remembrance
29.6. Sobota / Saturday 10:00 - 10:30 Mše svatá / Holy Mass
20.7. Sobota / Saturday 11:00 - 13:30 svatba / wedding
20.7. Sobota / Saturday 14:00 - 16:30 svatba / wedding
24.7. Středa / Wednesday 11:00 - 13:30 svatba / wedding
1.8. Sobota / Saturday 10:00 - 12:30 svatba / wedding
24.8. Sobota / Saturday 11:00 - 13:30 svatba / wedding