Fotografování a filmování v bazilice

Fotografovat v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je možné pouze pro osobní a nekomerční účely, bez použití stativu, dodatečného přisvětlení či blesku.

Pořizování profesionálních fotografií pro komerční či jiné než osobní účely lze povolit jen po předchozí domluvě. Natáčet v bazilice sv. Petra a Pavla je možné jen po předchozí domluvě a pro předem odsouhlasený účel. Žádosti k povolení natáčení je třeba dodat s dostatečným předstihem. K dispozici zde.

Materiály, které vzniknou během profesionálního fotografování a natáčení v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mohou být použity pouze jednorázově a jejich případné další užití je možné jen na základě nového souhlasu. Fotografování a natáčení nesmí omezit ostatní návštěvníky. Nedodržení těchto pravidel opravňuje k vyloučení návštěvníka z prostor baziliky.

Kontakt: info@kkvys.cz