Schola farnosti

Hudební život pro farnost a kapitulu zajišťují kromě profesionálních varhaníků také farníci, kteří se věnují zpěvu žalmů nebo jsou členy scholy. Vyšehradská schola působí od svého založení dne 2. února 2018. Jejím hlavním posláním je doprovod liturgie při různých příležitostech v průběhu roku. Zkoušky se konají v pátky večer ve farní místnosti a před produkcí přímo v bazilice.
Vždy mezi sebe rádi přijmeme nové členy! V případě zájmu se prosím obraťte na varhaníka MgA. Ondřeje Valentu: koncerty@kkvys.cz.

Facebooková stránka.

Více o hudbě na Vyšehradě.