Novinky

Svátek sv. Valentina

 25.01.2023 | V bazilice sv. Petra a Pavla, v Kapli Panny Marie Bolestné, je v barokním relikviáři uložen ostatek světce – kost z lopatky, získaný možná již za císaře Karla IV. Relikviář s ostatkem byl znovunalezen společně se třemi dalšími relikviáři v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly. Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 - 1903 byly přeneseny na nové oltáře. Po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století byly odstraněny a byly pokládány za ztracené. Zrestaurované relikviáře jsou součástí chrámové klenotnice. V den svátku sv. Valentina, 14. února, bude po celý den relikviář vystaven před oltářem.

Více

Pouť ke sv. Valentinu

 25.01.2023 | Nabízíme mimořádnou příležitost prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.30 v krásných prostorách Vyšehradské kapituly, kde se již tradičně pořádá duchovní obnova pro snoubence a ty, kdo uvažují o manželství. Programem bude provázet P. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník. Přihlašovací formulář a další podrobnosti najdete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/. Neváhejte, kapacita je omezená. Od 15.30 Vás zveme do baziliky na poutní mši svatou, kterou celebruje děkan kapituly P. Michal Němeček. O Valentinské tradici na Vyšehradě se dočtete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/.

Otevřít PDF

Pozvání na koncert s komentovanou prohlídkou

 24.01.2023 | MUSICA LOCI 2023 - V sobotu 18. 2. 2023 se v bazilice sv. Petra a Pavla uskuteční slavnostní varhanní koncert k zahájení sezóny 2023, spojený s komentovanou prohlídkou baziliky. Bazilikou provede od 14 hodin Jakub Synecký, historik umění. Po komentované prohlídce následuje koncert, na kterém zazní významná díla J.S.Bacha a jeho velkých následovníků z období baroka, romantismu i hudby 20. století. Vstupné na koncert: 350/150 Kč, vstupenky je možné zakoupit přes GoOut.net a Via Musica.

Otevřít PDF

Slavnostní bohoslužba k výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava II.

 13.01.2023 | Zveme Vás na slavnostní bohoslužbu slavenou při příležitosti úmrtí prvního českého krále, zakladatele Vyšehradské kapituly, Vratislava II.

Otevřít PDF

Zveme Vás na adventní a vánoční koncerty v bazilice sv. Petra a Pavla

 07.01.2023 | Zveme Vás na adventní a vánoční koncerty v bazilice sv. Petra a Pavla v neděli 4. prosince 2022, v pondělí 26. prosince 2022 a v neděli 8. ledna 2023, vždy od 16.30 hod. Rezervace a informace: koncerty@kkvys.cz

Otevřít PDF

Tříkrálová sbírka na Vyšehradě

 07.01.2023 | Také na Vyšehradě je možné přispět do tříkrálové sbírky v bazilice sv. Petra a Pavla.

Více

Vánoce 2022 ve Vyšehradské bazilice

 09.12.2022 | Vánoční program v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - bohoslužby, koncerty, prohlídky a koledy

Více

Adventní návštěva baziliky a Galerie Vyšehrad

 23.11.2022 | Navštivte baziliku sv. Petra a Pavla a prohlédněte si unikátní výstavu pod názvem Hvězda Aleny Ladové v Galerii Vyšehrad. Vyšehradská kapitula společně s Národní kulturní památkou Vyšehrad nabízí zvýhodněné vstupné do baziliky sv. Petra a Pavla a Galerie Vyšehrad v adventním období od 24. listopadu do 23. prosince 2022. Víc informací o výstavě najdete na stránkách NKP Vyšehrad https://www.praha-vysehrad.cz/cs/novinka/vystava-hvezda-aleny-ladove-v-galerii-vysehrad-otevrena V bazilice jsou od 2. prosince jsou instalovány vyšehradské jesličky.

Otevřít PDF

Adventní benefiční koncert Trio Classic

 22.11.2022 | Zveme Vás na jubilejní desátý adventní benefiční koncert ve prospěch Dětského centra Plzeň. Koncert v neděli 18. prosince od 16.30 hodin pořádá hudební uskupení Trio Classic ve složení Miroslava Lendělová (alt), Monika Pešavová (mezzosoprán), Iveta Valešová (varhany), jako hosté vystoupí Anna a Vendula Flajšmanovy. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Franze Schuberta, Jakuba Jana Ryby a dalších. Vstupné je dobrovolné.

Otevřít PDF

ADVENTNÍ KONCERT UMĚLECKY TLUMOČENÝ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA

 21.11.2022 | V úterý 13. prosince od 18.00 hodin Vás zveme do baziliky na adventní koncert umělecky tlumočený do znakového jazyka, který pořádá Tichý svět, o.p.s. Na koncertě vystoupí pěvecký sbor Besharmonie, mužská část sboru Pueri gaudentes a speciální host Jan P. Muchow. Vstupné na koncert dobrovolné.

Více