Vyšehradská klenotnice

Bazilika nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do dějin také skrze některé předměty, které se v historii používaly k bohoslužbě. Protože se při slavení liturgie křesťané obracejí k Bohu, záleží jim na tom, aby každý předmět využívaný při tak vzácné chvíli, jakou je bohoslužba, byl krásný a hodnotný. Zatímco baroko či renesance upřednostňovaly zdobnost, moderní doba vnímá umělecké předměty jinýma očima a často preferuje jednoduchou zkratku. Přesto je strhující sledovat, jak zdatné výtvarné umělce jednotlivá období dějin měla.

V jednotlivých historických periodách byla vyšehradská kapitula významným místem, také velmi bohatým, takže mohla investovat do nákupu skutečně umělecky hodnotných liturgických předmětů. V důsledku pozdějšího rabování v době husitské či Pasovskými vojsky v roce 1611 však byly mnohé předměty odcizeny nebo zničeny. Vystavená sbírka obsahuje některé fragmenty dávného pokladu ze 14. a 16. století, většinu sbírky tvoří předměty z 19. a 20. století.

Pokladnici je dnes možné navštívit v rámci prohlídky baziliky.

gallery