Varhaníci

Vyšehradští varhaníci byli v minulosti vzorem kvalitní hudby. Této tradici se snažíme i nadále dostát. Současným varhaníkem je Ondřej Valenta a asistentem Lukáš Dvořák.

MgA. Ondřej Valenta

Ondřej Valenta (*1990) mezi lety 2014 a 2019 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u Ivany Bažantové a hře na klavír u Jany Macharáčkové. Ve studiu hry na cembalo pokračuje od roku 2019 ve třídě Moniky Knoblochové na Akademii múzických umění v Praze.
V akademickém roce 2017 / 2018 své vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho. A dále pak v roce 2020 / 2021 na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově u prof. Christine Schornsheim. 
Rozvíjí rovněž pedagogickou činnost v ZUŠ Mladá Boleslav a od roku 2021 také na Pražské konzervatoři. Vedle toho též publikuje odborné články.
Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko, Lichtenštejnsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Mimo školu spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Intenzivněji spolupracuje především s flétnistkou Evou Prchalovou a houslistkou Šárkou Petříkovou, s nimiž založil soubor NiTrio. Kromě koncertní činnosti v České republice vystoupil již jako sólista i ve Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku, Dánsku a v Polsku.
Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě, kde spoluzaložil a umělecky vede mezinárodní festival "Varhanní Vyšehrad".
Kontakt: koncerty@kkvys.cz, web: ondrej-valenta.cz

Lukáš Dvořák

Lukáš Dvořák je absolventem Pražské konzervatoře v oboru hry na varhany, kterou vystudoval u Jana Kalfuse. Věnoval se zde též hře na klavír pod vedením Jany Macharáčkové. V současné době pokračuje ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Pavla Černého a zároveň započal se studiem dirigování na Pražské konzervatoři. V minulosti se několikrát zúčastnil přehlídek studentů konzervatoří (Brno, Kroměříž, Praha). Pravidelně si též doplňuje vzdělání v zahraničí (Dánsko, Nizozemsko, Španělsko, Francie, Německo).
V roce 2018 absolvoval kurz v Church of the Resurrection (Rye, New York), kde se věnoval doprovodu liturgie. Při této příležitosti absolvoval též individuální kurz v newyorské Cathedral of St. John the Divine u Kenta Tritla.
V roce 2019 spolu s orchestrem Hudby hradní stráže a Policie České republiky doprovázel jako varhaník národní pouť ke sv. Anežce v Římě. Pravidelně též spolupracuje s tělesy jako např. Symfonický orchestr Prahy 8, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře či sbory Collegium hortense a Canticorum iubilo.
Od svých osmnácti let působí jako II. varhaník při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě a současně u sv. Mikuláše v Humpolci.

Minulost

Předchozím varhaníkem farnosti byl po dobu úctyhodných padesáti let pan Mgr. Josef Lecian.

Z varhaníků a ředitelů kůru, kteří během dějin na Vyšehradě působili, můžeme jmenovat Antonína Syrůčka, Karla Václava Holana Rovenského (!), Antonína Heřmana či Richarda Švába.

Také mezi kanovníky se dali nalézt hudebníci a milovníci hudby. Mezi nejvýznamnější z nich patřili Jan Sixt z Lerchenfelsu a Jan Nepomuk Boháč.