Vyšehradský betlém

Lidový betlém je vystavován v bazilice sv. Petra a Pavla pouze o vánočních svátcích od 24. prosince do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) 2. února. Scénu tvoří 14 postav včetně svaté rodiny v životní velikosti a několika figur zvířat. Postavy svaté rodiny, tří králů, andělů, darovníků a zvířat (volka, oslíka, ovcí) jsou vyřezány ze dřeva, polychromované v realistickém postnazarénském stylu a pocházejí z konce 19. století. Po více než sto letech se podařilo zjistit, že betlém pro baziliku vyrobila firma Ferdinand Stuflesser 1875 ze St. Ulrich in Gröden (Jižní Tyroly v Itálii). Ve firmě uchovávají fotografii tehdy dodaného betléma, který původně stál pod severní věží.

Betlém byl před několika lety doplněn stylizovanou salaší ze dřeva se šindelovou krytinou. Nad betlémem visí anděl držící stuhu s nápisem „Gloria in excelsis Deo“ (Sláva na výsostech Bohu). Betlémové figury byly restaurovány v 90. letech 20. století Karlem Stádníkem ml.

V roce 2019 byl do betléma doplněn slon, dar vyšehradského probošta Mons. Aleše Opatrného a farníků. Postavu slona vytvořil z lehčené plastické hmoty sochař Miroslav Beščec.

gallery