Modlitba za déšť

 01.01.2020 | Na Vyšehrad k obrazu Panny Marie "Dešťové" po několik století přicházeli lidé s modlitbou za déšť. Dnes se stává tato modlitba znovu velmi aktuální.

Nebeský Otče,
v němž žijeme, pohybujeme se a jsme.
Ty jsi dárcem a pánem života,
ty zahaluješ nebe mračny
a připravuješ pro zemi deště.
Ty máš zalíbení v těch, kdo se tě bojí,
v těch, kdo čekají na tvé milosrdenství.
Proto tě pokorně prosíme,
uděl nám příhodný déšť
a milostivě zavlaž vyprahlou tvář země nebeskými proudy.
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Matko Boží, Panno Maria,
ty jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanónu.
Přimlouvej se za naši zemi,
za přírodu a všechna místa života, která jsou vyprahlá.
Svěřujeme do tvých mateřských rukou všechny neuvážené, sobecké kroky,
kterými člověk poškodil přírodu a ovlivnil její běh.
Prosíme tě, přimlouvej se za nás a za naši zemi,
aby se nestala místem vyprahlým a suchým,
ale znovu zazářila plností života.
Amen.

Více o obrazu Panny Marie Dešťové.