Hudba v bazilice

V Praze patří Vyšehrad již tradičně mezi místa, kde se celoročně nabízejí koncerty a další hodnotná hudba spojená s liturgií.

Liturgii doprovázejí profesionální varhaníci a na významné slavnosti jsou zváni hosté – sbory nebo významní hudebníci.
Vedle farní scholy vystupují v bazilice pravidelně Břevnovský chrámový sbor a orchestr, Cantus Amici, Sbor Notre-Dame, Komorní sbor Entropie a další.

Mimo mše svaté pořádáme řadu koncertů. Každý rok se koná cyklus letních varhanních koncertů. V roce 2020 vznikl malý letní festival Varhanní Vyšehrad, zahrnující různé typy hudebních akcí: varhanní sólové recitály, varhanní skladby s účastí dalších instrumentalistů či zpěváků a také cyklus sborových koncertů.

Foto: Roman Albrecht, Člověk a Víra

         Tomáš Tůma