Mapa celého areálu

Dům kostelníka, dnes restaurace

Dům byl postaven během úprav Vyšehradského hřbitova v roce 1886 jako náhrada za zbořený kostelnický domek (čp. 11), který byl umístěn na hřbitově a překážel navrhovaným úpravám.

Domek je dnes volně stojící jednopodlažní stavba, později se zřídilo další podkrovní podlaží. Je postaven ve střízlivém novogotickém slohu podle projektu Václava Sigmunda proti západnímu průčelí baziliky sv. Petra a Pavla. V dnešní době objekt slouží jako restaurační zařízení. Objekt je podsklepen pouze částečně pod příčným ramenem chodby, strop tvoří segmentově valené klenby. V přízemí jsou nad místnostmi ploché dřevěné trámové stropy, v podkroví podhled stropu kopíruje střešní konstrukci krovu.

Zvýšené přízemí objektu spočívá na kamenné podezdívce z pravidelných kvádrů. Průčelí proti chrámu o pěti osách člení centrální trojosý risalit nahoře ukončený trojúhelným štítem. V centrální ose je umístěn hlavní vstup se stylovými výplňovými dveřmi. Před objektem je umístěno vyrovnávací schodiště s postranními zídkami, vše z kamene. Okna v přízemí a v podkroví jsou lemována nízkou profilovanou šambránou. Boční fasády jsou dvouosé, při zadní stěně do dvora byla přistavěna prosklená sezonní veranda s nosnou dřevěnou konstrukcí a nízkou plochou střechou.

Na nároží domu proti kostelu byla v roce 1995 umístěna bronzová deska s bustou české královny Elišky Přemyslovny od akad. malíře Lumíra Šindeláře (viz samostatný oddíl).

Ve štítu hlavního průčelí byl umístěn reliéfní erb Vyšehradské kapituly (kopie z budovy Nového děkanství).

Dnes zde sídlí restaurace Rio's.

gallery