Mapa celého areálu

Pamětní deska s bustou Elišky Přemyslovny

Reliéfní plastika je umístěna na nároží bývalého kostelnického domku (nyní restaurace), představuje Elišku Přemyslovnu (1292–1330) s královskou korunou, manželku Jana Lucemburského a matku Karla IV., která na Vyšehradě prožila poslední léta svého života.

Autor, akad. malíř Lumír Šindelář (1925–2011), použil pro návrh podoby Elišky její reliéfní portrét z triforia svatovítského chrámu. Busta modlící se královny spočívá na čtyřstranném soklu připomínajícím hradby s nárožními věžemi. Mezi nimi je umístěn třířádkový text: „28. X. 1330 – Vyšehrad – svou smrtí – opustila – Králov. – Eliška – matka – Karla IV. Věnuje – kapitula – sv. Petra – a Pavla.“ Pod hradbami jsou erby: přemyslovský s orlicí a královský s českým lvem. Mezi nimi je erb kapituly – zkřížené klíče pod berlou a mitrou.

Deska byla slavnostně odhalena v roce 1995 u příležitosti 665. výročí královniny smrti.

Desku odlil Jindřich Janeček z Vamberku.

gallery