Vánoce 2022 ve Vyšehradské bazilice

 09.12.2022 | Vánoční program v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - bohoslužby, koncerty, prohlídky a koledy

Vyšehradské jesličky jsou zpřístupněny v návštěvní době baziliky:

24. 12. 10:00-16:00 (bez Jezulátka)
od 25. 12. do 30. 12. 2022 denně 10:00 – 17:45
31. 12. 2022 10:00 – 16:15
od 1. 1. do 31. 1. 2023 denně 10:00 – 16:45

Program v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

13.12. - úterý 

18:00 Adventní benefiční koncert - Tichý svět, o.p.s. (Koncert pořádaný sdružením Tichý svět, o.p.s. s překladem do znakového jazyka. Účinkují pěvecký a hudební sbor Besharmonie, Pueri guadentes, Jan P. Muchow)

18.12.  4. neděle adventní

9:00 nedělní mše svatá
16:30 - 17:30 Adventní benefiční koncert - TRIO CLASSIC (Benefiční koncert pro Dětské centrum Plzeň. Miroslava Lendělová - alt, Monika Pešavová - mezzosoprán, Iveta Valešová - varhany. )

24.12. - sobota - Štědrý den

10:00 - 16:00 Rozdávání betlémského světla 
23:30 - 23:55 Vánoční varhanní skladby před půlnoční (Ondřej Valenta - varhany )
24:00 - 01:00 Půlnoční mše svatá 

25.12. - neděle - Slavnost Narození Páně

9:00 Mše svatá, doprovází Ondřej Valenta - varhany. 
Po mši svaté žehnání pokrmů.

26.12. - pondělí - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

9:00 Mše svatá 
15:00 - 16:00  Společné zpívání u jesliček pro děti i dospělé: Přijďte si s námi zazpívat koledy, vhodné pro všechny generace. 
16:30 - 17:15  Vánoční varhanní koncert (Ondřej Valenta)

30.12. - pátek - Svátek sv. Rodiny 

18:00 Mše svatá s díkůvzdáním za dar manželství a s požehnáním pro rodiny 

31.12. - sobota - konec kalendářního roku

16:30 - 17:30 Mše svatá s poděkováním Bohu za uplynulý rok 

1.1.  - neděle- Slavnost Matky Boží Panny Marie, Světový den modliteb za mír

9:00 Mše svatá 

6.1.  Slavnost Zjevení Páně 

18:00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 

8.1.- neděle - Svátek Křtu Páně

9:00 mše svatá
16:30 - 17:30 Vánoční koncert - Česká mše vánoční J. J. Ryby

14.1.  - sobota - Výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly

18:00 - 19:00 Slavnostní mše svatá 

 

Plakát "Advent a Vánoce na Vyšehradě ke stažení