Tříkrálová sbírka na Vyšehradě

 07.01.2023 | Také na Vyšehradě je možné přispět do tříkrálové sbírky v bazilice sv. Petra a Pavla.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Také na Vyšehradě je možné přispět a to v bazilice sv. Petra a Pavla. Buď při bohoslužbách nebo v "pokladě" která je u vstupu do baziliky. K tomuto účelu jsou v bazilice zvláště označené pokladničky s logem sbírky!

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777

Info o sbírce je na www.trikralovasbirka.cz

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.