Poohlédnutí za Noci kostelů

 11.06.2022 | V pátek jsme přivítali ve vyšehradských kostelích více než 6000 návštěvníků.

Noc kostelů jsme zahájili vyzváněním zvonů a následně mši svatou. Po mši svaté následoval program ve všech kostelích.

V rotundě sv. Martina se střídaly komentované i volné prohlídky rotundy s minikoncerty s harmoniem, v kostele Stětí sv. Jana Křtitele byly připraveny minikoncerty s cembalem, houslemi, fagotem a zpěvem, bazilika sv. Vavřince lákala milovníky archeologie. Návštěvníci si prohlédli také Kapli Panny Marie na Hradbách. V bazilice sv. Petra a Pavla byl připraven bohatý program -  komentované prohlídky varhan, liturgického prostoru, přednášky o historii baziliky. O dílničky pro děti byl zájem ještě dlouho po jejich plánovaném ukončení. Zájemce o vážnou hudbu potěšil varhanní koncert a po koncertě následoval krásny závěr celého večera - modlitba za českou zemi a její obyvatele a půlnoční koncert zvonkohry.

Pro návštěvníky Noci kostelů byly připraveny kromě stálé výstavy v bazilice sv. Petra a Pavla (Klenotnice vyšehradské kapituly) také různé výstavky. Ve všech kostelích byly poprvé vystaveny modely kostelů, které nechala vyrobit Národní kulturní památka Vyšehrad a pro tuto příležitost nám je vypůjčila. V bazilice byly k vidění historické paramenta - pluviál, dalmatika, kasule a další liturgické předměty - gotická sluncová monstrance, primiční kalich kanovníka Mons. Antona M. Otteho, křišťálové lavabo se džbánkem (dar JUDr. Kotouse pro baziliku).

Po celý večer byla také možnost soukromé modlitby, odevzdání své prosby nebo poděkování do schránky proseb a díků, zapálení svíčky v Kapli Panny Marie vyšehradské. Různé upomínkové předměty bylo možné zakoupit v našem obchůdku ve vstupní části baziliky.

Velké poděkování patří dobrovolníkům z řad farníků a zaměstnanců kapituly. Bez této pomoci bychom nemohli nabídnout tak bohatý program.

gallery