NOC KOSTELŮ NA VYŠEHRADĚ

 31.05.2024 | V pátek 7. června 2024 otevře své brány 1785 kostelů a modliteben po celé České republice v rámci 16. ročníku Noci kostelů. Pro návštěvníky je připraveno 6876 různých programů. Zveme Vás na Vyšehrad, kde budou pro Vás otevřeny bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina, bazilika sv. Vavřince, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele i Kaple Panny Marie Šancovní.

Program ke stažení

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

Bazilika sv. Petra a Pavla

17:50 - 18:00 Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky

18:00 - 18:40 Mše svatá

18:45 - 21:00 Dílnička pro děti. Kreativní tvoření se sestrou Luisou

19:00 - 20:00 Komentované prohlídky varhan. Prohlídky varhan v menších skupinkách v patnáctiminutových intervalech s výkladem a ukázkami, provází Lukáš Dvořák, vyšehradský varhaník.

20:10 - 20:40 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty. Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.

20:50 - 21:20 Koruna Vyšehradu - střecha baziliky včera, dnes a zítra. Přednáška k opravě střechy baziliky (ing. arch. Jan Matějovský, stavební technik vyšehradské kapituly).

21:30 - 22:00 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty. Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.

22:10 - 22:50 Historie vyšehradské baziliky – komentovaná prohlídka. Bazilikou provází historik a univerzitní profesor PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

23:00 - 23:40 Varhanní koncert. Účinkují MgA. Ondřej Valenta – varhany, Štěpán Jinek – fagot.

23:45 - 23:50 Modlitba za českou zemi a její obyvatele.

23:50 - 23:55 Zastavení u Vyšehradské Madony.

24:00 - 0:10 Vyšehradská zvonkohra. Výběr skladeb na závěr večera.

Celovečerní program:      

Obchůdek – ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit suvenýry a další drobnosti

Zeptejte se – informační pult ve vstupní části baziliky

Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské 

Klenotnice vyšehradské kapituly – stálá výstava v bazilice

Schránka proseb a díků – do schránky můžete dávat své prosby a poděkování, svěříme je pak Bohu při společné modlitbě

Středověká podoba baziliky sv. Petra a Pavla – mimořádně vystavený model vypůjčený od Národní kulturní památky Vyšehrad

 

Rotunda sv. Martina

19:00 - 20:00 Prohlídky rotundy. Individuální prohlídky s možností výkladu na vyžádání.

20:00 - 20:20 Minikoncert v kruhu. Účinkuje Aneta Pávková – harfa.

20:20 - 21:30 Prohlídky rotundy. Individuální prohlídky s možností výkladu na vyžádání.

21:30 - 22:00 Minikoncert v kruhu. Účinkuje Aneta Pávková – harfa.

Celovečerní program:    

Rozhovory s řádovými sestrami Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže
Středověká podoba rotundy sv. Martina – mimořádně vystavený model vypůjčený od Národní kulturní památky Vyšehrad   

 

Kaple Stětí sv. Jana Křtitele

19:00 - 19:15 Prohlédněte si kostel ukrytý ve vyšehradských hradbách – individuální prohlídky.

19:15 - 19:35 Minikoncert v hradbách. Účinkuje Aneta Pávková – harfa.

19:35 - 20:45 Prohlédněte si kostel ukrytý ve vyšehradských hradbách – individuální prohlídky.

20:45 - 21:05 Minikoncert v hradbách. Účinkuje Aneta Pávková – harfa.

21:05 - 22:00 Prohlédněte si kostel ukrytý ve vyšehradských hradbách – individuální prohlídky.

Celovečerní program:    

Středověká podoba kostela Stětí sv. Jana Křtitele  – mimořádně vystavený model vypůjčený od Národní kulturní památky Vyšehrad   

 

Kaple Panny Marie Šancovní

19:00 - 22:0  Možnost individuální prohlídky

 

Bazilika sv. Vavřince

19:00 - 22:00 Nahlédněte do nejstarších prostor na Vyšehradě – individuální prohlídky

Celovečerní program:

Středověká podoba baziliky sv. Vavřince – mimořádně vystavený model vypůjčený od Národní kulturní památky Vyšehrad