Noc kostelů na Vyšehradě

 01.06.2020 | 12. 6. Noc kostelů je i na Vyšehradě od 19 hodin.

Podrobnosti na webu Noc kostelů

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

17:50 - 18:00 Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky
18:00 - 18:40 Mše svatá
18:40 - 18:55 Varhanní koncert
Ondřej Valenta – varhany, Veronika Kaiserová – zpěv
18:40 - 21:00 Dílnička pro děti
Kreativní tvoření se sestrou Luisou
19:00 - 19:15 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.
19:20 - 19:35 Varhanní koncert
Ondřej Valenta – varhany, Veronika Kaiserová – zpěv
19:40 - 19:55 Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena historičkou umění PhDr. Ing. Marií Opatrnou, Ph.D.
20:00 - 20:15 Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna
20:20 - 20:35 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.
20:40 - 20:55 Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna
21:00 - 21:15 Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena historičkou umění PhDr. Ing. Marií Opatrnou, Ph.D.
21:20 - 21:40 Individuální prohlídky
21:40 - 21:55 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.
22:00 - 22:15 Varhanní koncert
Ondřej Valenta – varhany, Veronika Kaiserová – zpěv
22:20 - 22:35 Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena historičkou umění PhDr. Ing. Marií Opatrnou, Ph.D.
22:40 - 22:55 Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna
23:00 - 23:15 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček.
23:20 - 23:35 Varhanní koncert
Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna
23:40 - 23:50 Modlitba za českou zemi a její obyvatele
23:50 - 24:00 Zastavení u Vyšehradské Madony
24:00 - 00:10 Vyšehradská zvonkohra
Výběr skladeb na závěr Noci kostelů
Obchůdek – ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti
Zeptejte se – informační pult ve vstupní části baziliky
Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské – možnost osobní modlitby v průběhu celého večera
Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky – stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Schránka proseb a díků – do schránky můžete dávat své prosby a poděkování. Svěříme je Bohu při společné modlitbě.

ROTUNDA SV. MARTINA NA VYŠEHRADĚ

19:00 - 22:00 Seznámení se s rotundou sv. Martina
Komentované prohlídky během celého večera – provází Mgr. Vladimír Koronthály.

BAZILIKA SV. VAVŘINCE NA VYŠEHRADĚ

19:00 - 22:00 Nahlédněte do nejstarších prostor na Vyšehradě
Navštivte pozůstatky nejstarší baziliky na Vyšehradě. Individuální prohlídky.

KAPLE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE NA VYŠEHRADĚ

19:00 - 22:00 Prohlédněte si kostel ukrytý ve vyšehradských hradbách
Individuální prohlídky.