Noc kostelů 2018 na Vyšehradě

 25.05.2018 |

Již 10 let se každoročně otevírají brány kostelů. Na Vyšehradě zpřístupňujeme kromě baziliky sv. Petra a Pavla a rotundy sv. Martina také pozůstatky nejstarší baziliky na Vyšehradě – baziliky sv. Vavřince a ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad také kostel Stětí sv. Jana Křtitele ukrytý ve vyšehradských hradbách.

Letos byl připraven bohatý program. Kromě individuálních prohlídek se historik doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. ujal komentované prohlídky baziliky sv. Petra a Pavla a vyšehradský kanovník P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L. nás provedl liturgickým prostorem. Vyšehradský varhaník Ondřej Valenta připravil komentovanou prohlídku kůru a varhan a tři zajímavé koncerty – v kostele Stětí sv. Jana Křtitele cembalový minikoncert „Baroko v podzemí“, v rotundě sv. Martina minikoncert „Kouzlo harmonia“ na harmoniu a v bazilice sv. Petra a Pavla varhanní koncert pod názvem „Varhany za svitu měsíce“. Pro nejmenší návštěvníky sestra Luisa připravila dílničku – v bazilice sv. Petra a Pavla jsme vytvořili prostor pro tvoření všeho druhu. Nechyběla schránka proseb a díku (vše svěříme Bohu při společné modlitbě), zpřístupněná byla klenotnice vyšehradské baziliky a v obchůdku bylo možné zakoupit knížky a suvenýry. Vyšehradští farníci a zaměstnanci kapituly Vám poskytovali během celého večera informace, připravené materiály k Noci kostelů – letáčky, magnetky, pexesa a další různé drobnosti.

Noc kostelů jsme zahájili v 17:45 hodin vyzváněním zvonů a mši svatou v bazilice sv. Petra a Pavla a ukončili zastavením u vyšehradské Madony a modlitbou za českou zemi a její obyvatele doprovázenou výběrem skladeb zvonkohry přesně o půlnoci.

Za celý večer baziliku sv. Petra a Pavla navštívilo 3635 návštěvníků, v rotundě jsme zaznamenali 1321 návštěvníků, v bazilice sv. Vavřince 322 a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 525 návštěvníků. Poslední 2 zmíněné byly otevřeny po dobu 2 hodin od 19:00 do 21:00.

Ve fotogalerii kliknutím na nadpis si můžete prohlédnout záběry ze všech vyšehradských kostelů.

Foto: Ing. Erika Tučková 

gallery

Další informace: https://www.nockostelu.cz