Ondřej Valenta - J.S. Bach - Magnificat Fuga

Nahrávka skladby Johanna Sebastiana Bacha - Fuga na Magnificat, BWV 733 provedená na vyšehradské varhany v podání MgA. Ondřeje Valenty.