Ondřej Valenta - A. Guilmant

Nahrávka skladby Alexandra Guilmanta - Finále ze Sonáty č.1 op. 42 provedená na vyšehradské varhany v podání MgA. Ondřeje Valenty.