Pozvánka na nedělní varhanní koncert do baziliky sv. Petra a Pavla

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vás zve na varhanní koncert v neděli 8. 5. 2016 v 17.00 hod.