Mapa celého areálu

Starší kanovnické rezidence

Objekty čp. 81 a 82 v ulici K Rotundě jsou řešeny jako dvojdům. Dům byl vybudován pro vyšehradskou kapitulu v letech 18481849 podle návrhu stavitele J. Ripoty.

Společné průčelí objektu je patrové, desetiosé. Trojice krajních oken po obou stranách tvoří ploché risality zdůrazněné omítkovým pásováním. V levém risalitu ve třetí ose je umístěn vchod čp. 82 v obdélném stuhovém ostění. Vstup do čp. 81 je umístěn ve střední ose pravého risalitu. Je obdélný bez ostění. Patro odděluje patrová a průběžná podokenní římsa. Okna prvního patra chrání rovné římsy. V patře mezi pátou a šestou osou je vyhloubena nika, v níž je umístěna socha sv. Josefa. Na soklu sochy je osazen znak Vyšehradské kapituly. Hlavní římsa je profilovaná, střecha valbová. Prostory přízemí jsou zaklenuty segmentovými klenbami na eliptických pasech. V objektu byl umístěn kovaný kříž z barokního průčelí baziliky sv. Petra a Pavla než byl v roce 2003 přemístěn k památníku obětí totalitních režimů na vyšehradském hřbitově.

Klasicistní dvojdům tvoří architektonický celek s čp. 100 a 9192.

Dnes část objektu slouží jako zázemí kláštera Milosrdných sester svatého Kříže.

gallery