Mapa celého areálu

Staré děkanství

Dům čp. 14, Soběslavova 1, patří mezi nepodivuhodnější stavby Vyšehradu.

Jeho jižní část je postavena na základech levé boční lodi románské baziliky sv. Vavřince. V prvním patře domu jsou nástěnné barokní malby. Sklep navazuje na boční loď a části zdiva jsou ještě původní z doby výstavby baziliky. Je zde zachován presbytář, i když místnost zřejmě později sloužila jako kuchyň. V další místnosti byla nalezena pozdější kamenná dlažba.

Kostel, zničený v roce 1420, byl podle jiných zpráv již roku 1326 přestavěn na dům. V 17. století se objekt nacházel ve velmi špatném stavu. Přestavba proběhla v roce 1753. Při explozi v roce 1760 byl objekt opět z velké části zničen a dnešní vnější vzhled domu s jednoduchou pozdně barokní fasádou pochází z roku 1771, kdy byl opraven. V letech 1875 a 1883 upravoval budovu stavitel Václav Kohout. V té době byly postaveny i nové schody a současný krov.

Vnitřní prostory domu nejsou veřejnosti přístupné.

Výkopy v letech 1884, 1903 a 1925 odhalily zbytky románského kostela sv. Vavřince vpravo od děkanství a bylo zjištěno, že do budovy děkanství byla pojata jeho severní boční loď. Kostel pochází z druhé poloviny 11. a částečně z 12. století.

Objekt byl zařazen do státního seznamu památek.

gallery