Mapa celého areálu

Socha sv. Šebestiána

Socha je umístěna v mělké výklenkové kapličce proti západní ohradní zdi vyšehradského hřbitova. Kaplička byla postavena v roce 1894 zásluhou vyšehradského probošta Mikuláše Karlacha. Kamenná plastika světce sem byla přenesena z dnes již neexistujícího domu čp. 406 U Harantů v Rytířské ulici. Barokní socha z první poloviny 18. století představuje světce – mučedníka sv. Šebestiána v okamžiku jeho mučednické smrti. Podle legendy byl připoután ke stromu a probodán šípy. Ve stěně pilastrového podstavce je vsazena kamenná deska s reliéfními informačními nápisy. Kaplička a socha byly restaurovány v roce 1922 a v květnu roku 2011.

gallery