Mapa celého areálu

Socha sv. Jana Nepomuckého

V Karlachových sadech stojí socha sv. Jana Nepomuckého, kterou zde nechal na počest vyšehradského kanovníka a českého mučedníka postavit Mikuláš Karlach. Socha byla zhotovena v roce 1895 bratranci Ducháčkovými. Více o životě světce se lze dočíst zde. Když na podzim opadne ze stromů listí, objeví se za zády sochy panorama Hradčan. Socha byla restaurována v roce 2021.

Na soše je nápis:

Divo Joanni Nepomuceno
Sigilli Sacramentalis
Martyri Invicto
Regni Bohemiae
Advocato Fideli
Capituli Vysehradensis
Canonico Glorioso
Posuit
Nicol Karlach
Canon. Capitularis
AS MDCCCVC