Mapa celého areálu

Pomník vyšehradského probošta Václava Štulce

Hranolový podstavec pomníku je zhotoven z pískovcových barvených kvádrů s dekorem novogotického tvarosloví. Na podstavci je umístěna busta probošta, třímajícího v ruce svazek listin. Nad pomníkem byl původně mohutný kamenný baldachýn. Po krátkém čase však byl odstraněn a zbyl jen náznak pilířů v rozích pomníku.

Autorem bronzové realistické busty je sochař Štěpán Zálešák. Na čelní straně podstavce je nápis: „Proboštu Václavu Štulcovi křísiteli zašlé slávy Vyšehradu věnoval probošt Mikuláš Karlach 1910, na zadní straně je nápis: Hic decus nomenque Tuum laudesque manebunt Horac.“ Pomník byl v roce 1971 a pak v roce 2013 restaurován, nyní je ve správě Galerie hl. města Prahy.

Václav Štulc (1814 Kladno – 1887 Praha) byl jedním z nejvýznamnějších proboštů Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jako probošt kapituly (od roku 1871) pozvedl Vyšehrad, rozšířil místní hřbitov na národní pohřebiště, stál u zrodu přestavby baziliky sv. Petra a Pavla, pomohl k hospodářskému rozkvětu kapituly, stál u zrodu současné architektonické podoby Vyšehradu. Byl také redaktorem, patřil k osobnostem tehdejšího kulturního života a obrozeneckého hnutí.

gallery