Mapa celého areálu

Nové proboštství

Třípodlažní, volně stojící budova v ulici Štulcova 4, Vyšehrad čp. 89 s bohatě členěnou novogotickou fasádou je orientována severojižním směrem. Severní průčelí je symetricky řešené s krajními risality vrcholícími trojúhelnými štíty. V patře risalitů jsou zřízeny balkony na konsolách. Fasáda mezi risality je čtyřosá. Uprostřed patra je umístěn kanovnický znak. V ose domu přes ulici se nachází izolovaná brána se špičatým završením. Nad domovním vstupem na východní straně vystupuje v patře arkýř kaple sv. Klimenta. Jižní průčelí kromě krajních risalitů doplňuje ještě střední schodišťový risalit ukončený terasou. Interiér domu je z větší části plochostropý, vybavený novogotickými nebo křížovými klenbami, ve sklepech jsou klenby segmentové. Ze zvýšeného přízemí do patra vede monumentální schodiště s náročně řešeným kamenným zábradlím. První návrh stavby nového proboštství podle arch. Antonína Bauma předložil v roce 1872 probošt Václav Štulc, ten však kapitula neschválila, protože se jevil jako příliš reprezentativní. Štulc se proto obrátil na arch. Josefa Niklase (18171877), který v této době na Vyšehradě stavěl kanovnické domy, a ten stavbu navrhl v méně okázalém novogotickém stylu. Budova byla dostavěna v roce 1874.

Ve východním průčelí je kamenný portál a nad ním trojboký arkýř, jehož okna mají kružby v podobě tří řeholních sester. Arkýř je  exteriérem proboštské kaple svatého Klimenta, interiér kaple vyzdobil obrazy svatého Václava a svatého Klimenta Josef Hellich (18071880). Někde  v blízkosti kapitulního chrámu stával kdysi prastarý kostelík svatého Klimenta, jehož založení kronikáři ve 13. století připisovali dokonce až knížeti Bořivojovi. Kostelík zanikl už během dávných staletí a jeho přesnou polohu neznáme.

Náročně řešená a téměř intaktně zachovaná novogotická palácová budova s bohatými detaily interiéru odpovídá svým řešením zástavbě ve svém okolí a byla až do roku 1948 sídlem vyšehradských proboštů.

Budova byla v době komunismu zabavena a sloužila pro potřeby městského úřadu Prahy 2, např. jako obřadní síň pro svatby. V letech 19931994 prošla generální opravou.

V současné době zde sídlí mezinárodní škola.

gallery