Mapa celého areálu

Nové děkanství

Jedná se o patrovou novogotickou palácovou stavbu v ulici K Rotundě 10, Vyšehrad čp. 100, postavenou na půdorysu krátkého obdélníku se středním risalitem v průčelí. Před průčelím budovy, odsunutým od ulice, je ponechán čestný dvůr, upravený dnes jako předzahrada s okrasnými křovinami, do ulice oddělená ozdobným litinovým plotem na podezdívce. Mezi předním nárožím domu a přilehlými objekty čp. 81, 82, 91 a 92 stojícími při ulici jsou brány do zadního traktu.

Zahrada za domem je osázena z větší části vinohradem.

Místnosti přízemí jsou opatřeny tzv. neckovými klenbami. V chodbě je valená klenba s výsečemi. Schodiště uprostřed dispozice s proskleným zastropením chrání liché novogotické zábradlí a je osvětleno prosklenou střechou. V interiéru jsou zachovány četné novogotické detaily. V místnostech knihovny jsou malované stropy s nápisy v medailonech.

Dům byl postaven v letech 18771878 podle návrhů kapitulního děkana Františka Kočího stavitelem F. Novákem.

V současné době je objekt Nového děkanství úředním sídlem Vyšehradské kapituly.

gallery