Mapa celého areálu

Kaplička se sochou sv. Vojtěcha

Socha sv. Vojtěcha je situována na rohu ulic K Rotundě a Soběslavovy a je součástí ohradní novogotické zdi. Kaplička byla postavena zároveň s objektem kanovnického domu čp. 81. Plány stavby této zdi schválené Magistrátem Královského hlavního města Prahy nesou datum 2. června 1890.

Za prosklenými dvířky je umístěna kopie sochy vytvořená roku 1997, původní barokní polychromovaná dřevořezba ze druhé čtvrtiny 18. století byla přemístěna a instalována do levé postranní lodi baziliky sv. Petra a Pavla.

gallery