Mapa celého areálu

Kaple P. Marie na Hradbách

Drobná stavba na téměř čtvercovém půdorysu s nižším přístavkem na východní straně směrem k fortifikaci. Na vrcholu nízké sedlové střechy z prejzové krytiny je vztyčena osmiboká lucerna s bání, potažená měděným plechem. V lucerně jsou čtyři zaklenutá okénka. Báň je zakončena ozdobnou tepanou zlacenou korouhví se symboly královské koruny, žezla, lva a orlice držících meče. Korouhev je ukončena kovaným křížem se dvěma rameny.

 

Kapli dal zbudovat v roce 1748 vyšehradský kanovník a záhy děkan Jan Tomáš Berghauer. Na místě děkana působil v letech 17491760. Kaple byla původně zamýšlena jako poutní, byla v ní umístěna socha P. Marie Šancovské a byla spojena chodbičkou s kostelem svatého Jana Křtitele Stětí. Zároveň při ní byla zřízena poustevna pro poustevníka, který současně sloužil jako kostelník a zvoník. Kaple neměla dlouhý život, již v roce 1784 byla zrušena Josefem II. a zabrána vojskem. Socha P. Marie Šancovské byla přemístěna do chrámu sv. Petra a Pavla. Císařská armáda zde skladovala nejrůznější materiál, ale brzy kapli spolu s vedlejším kostelem sv. Jana Stětí pronajala chudině k bydlení.

V malé hloubce pod podlahou bylo objeveno několik koster. Kdo, kdy a proč tam byl pohřben, zůstává tajemstvím. Kaple chátrala, nakonec v ní byly nějaký čas i stáje. Teprve v roce 1882, při postupném zvelebování Vyšehradu za probošta Václava Štulce a kanovníka Mikuláše Karlacha, došlo i na zpustlou mariánskou kapli. Vyšehradská kapitula ji vykoupila od armády a kanovník Karlach z vlastních prostředků zaplatil obnovu.

gallery

Kaple byla přestavěna podle návrhu arch. Bedřicha Müzbergera a Antonína Bauma. Nad vchodem je umístěn zlacený nápis AVE MARIA. Kaple byla znovu vysvěcena 6. října 1889.

Východní čelo interiéru, kde je ve výklenku umístěna socha P. Marie Lurdské, je upraveno na způsob groty – jeskyně v Lurdech. Podél kaple vede průchod do prostor bývalého kostelíka sv. Jana Stětí, který je umístěn za pevnostní zdí. Kaple byla opravena a restaurována v polovině 90. let 20. století.

Dnes je kaple majetkem Hlavního města Prahy.