Mapa celého areálu

Kaplanka

Hned vedle kostela Stětí sv. Jana Křtitele stojí vilka z roku 1933. Kostel Stětí přestal sloužit svému účelu v době josefínských reforem. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, na kterém stávala kostnice. Ta se později v 18. století využívala také jako poustevna. V roce 1765 byla upravena na obydlí kněze-vikáře, proto se nazývala Vikárka. Po zrušení kaple v roce 1787 byla Vikárka přidělena vojenské správě a užívala se k bydlení. Vyšehradská kapitula ji odkoupila spolu s kaplí zpět roku 1882.

Dnešní podoba domu je výsledkem přestavby v novobarokním stylu podle projektu Tomáše Hainze z roku 1933.