Mapa celého areálu

Kanovnické rezidence

Objekty čp. 90 a 91 v ulici K Rotundě jsou řešeny jako dvojdům s jednotnou romantickou gotizující fasádou. Průčelí obou spojených budov je patrové, osmiosé, osově řešené. V krajních risalitech je po dvojici sdružených oken. V přízemí jsou dvě okna a ve střední části obdélný vchod pro každý z domů. V patře mezi risality jsou čtyři okna, střed průčelí zaujímá nika se sochou Panny Marie. V jejím parapetu je umístěn znak kapituly. Okna, vchody i nika mají novogotické orámování. Trojúhelné štíty risalitů jsou podtaženy obloučkovým vlysem a ve vrcholech doplněny polygonálními věžičkami. Boční fasády jsou řešené obdobně jako průčelí, jsou čtyřosé, střecha valbová.

Objekt byl postaven v letech 18741875 podle plánů architekta a rektora pražské techniky Josefa Fr. Niklase pro Vyšehradskou kapitulu jako kanovnická rezidence.

gallery