Mapa celého areálu

K Rotundě, objekt č. p. 16

Původně hospodářský objekt se dnes skládá ze tří samostatných budov a dvora nepravidelného půdorysu. V jihovýchodním rohu dvora stojí dvoupodlažní budova s polovalbovou střechou a s půdorysem ve tvaru písmene „L“ s dodatečně přistaveným jednopodlažním křídlem s pultovou střechou na severní straně. Východní průčelí domu je dvouosé, jižní tříosé. Do dvora směřuje trojúhelný štít, pod nímž probíhá podstřešní profilovaná římsa. Okna nejsou orámována. Objekt je částečně podsklepen, sklep je zaklenut cihlovou valenou klenbou s trojúhelníkovou výsečí. V přízemí objektu je umístěno restaurační zařízení se zázemím. Původně obytné stavení bylo postaveno před bitvou na Bílé hoře (1620) Kašparem z Kaprštejna. Dům zpustlý v důsledku třicetileté války byl opraven po roce 1663. Objekt byl znovu poškozen v roce 1757 dělostřeleckou palbou pruskými vojsky. Na fasádě směrem k rotundě jsou dosud vidět uvízlé dělové koule. Na severní straně dvora stojí jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, původně stáje a chlévy. V ohradní kamenné zdi směrem do ulice je v zaklenuté nice umístěna kamenná socha sv. Prokopa.

V jihozápadním rohu dvora je umístěna menší jednopodlažní stavba se sedlovou střechou, která byla postavena kolem roku 1925. 

gallery