Mapa celého areálu

Jezdecký pomník sv. Václava

Kopie jezdeckého sousoší sv. Václava (z roku 1680) je umístěna na volném prostranství ve Štulcových sadech. Původní pískovcové sousoší zhotovil sochař Jan Jiří Bendl v letech 16781680 na objednávku novoměstského magistrátu pro kašnu, umístěnou na Koňském trhu (dnešním Václavské náměstí) proti Jindřišské ulici. V roce 1827 bylo sousoší přemístěno výš, před dům čp. 826 a umístěno na nový klasicistní podstavec dle návrhu Josefa Krannera. V souvislosti s návrhem nového pomníku sv. Václava (vítězný návrh od J. V. Myslbeka) v horní části náměstí bylo Bendlovo sousoší i s podstavcem přemístěno zásluhou probošta V. Štulce na Vyšehrad, kde bylo v roce 1965 nahrazeno kopií. Originál sousoší se od té doby nachází v Lapidáriu pražského Národního muzea. Sousoší je ve správě Galerie hl. města Prahy.

gallery