Mapa celého areálu

Farní budova

Patrová budova stojí mimo uliční čáru obklopena ze všech čtyř stran zahradou, chráněnou vysokou ohradní zdí. Čelní strany domu jsou čtyřosé, boční trojosé. Fasáda eklektická, gotizující. Patrová a hlavní římsa jsou profilovány. Obdélná okna rámují šambrány s přetínajícími se pruty a výžlabky. Dvě střední osy tvoří risalit ukončený stupňovaným štítem, pod nímž i pod hlavní římsou probíhá obloučkový vlys. K obdobně upravenému východnímu průčelí přiléhá otevřená předsíň.

Dům byl postaven roku 1875 podle plánů zednického mistra F. Nováka pro Vyšehradskou kapitulu jako kanovnická rezidence.

Objekt dnes neslouží pro potřeby místní farnosti.

gallery