Mapa celého areálu

Bazilika sv. Vavřince

Výkopávky v letech 1884, 1903 a 1925 odhalily zbytky románského kostela sv. Vavřince jižně od Starého děkanství a bylo zjištěno, že do budovy děkanství byla pojata jeho severní boční loď. Kostel pochází z druhé poloviny 11. a částečně z 12. století. Stál v uprostřed pevnosti na rozhraní knížecí a královské akropole.

Virtuální 3D prohlídka


Tato virtuální prohlídka nabízí komplexní pohled na celou původní baziliku včetně prostor, které jsou dnes součástí domu a nejsou veřejnosti přístupné.
Ovládání prohlížecího okna je v levém spodním rohu.

Velikost chrámu

Šlo o trojlodní baziliku s příčnou lodí, každá podélná loď byla zakončena apsidou. Hlavní loď byla dlouhá 9,9 m a široká 5,2 m. Jižní loď byla široká 2,4 m. Severní loď byla ještě užší, zřejmě 2,1 m. Z příčné lodi se zřejmě zachovaly klenby, které jsou dnes patrné v „severní lodi“, tedy v dnešním sklepení objektu čp. 14.

Stavba datací i stylem odpovídá době vzniku také nedaleké rotundy sv. Martina (kvádříkové zdivo atd.).

Z dochované literatury není patrné, do kdy kostelík sloužil.

Mezi zásadní nálezy patří objevení dlaždic, které pokrývaly podlahu. Jejich ornamenty jsou nezvyklé a jedinečné. Mluví se o románských dlaždicích vyšehradského typu.

Ještě starší chrám

Při dalších archeologických průzkumech (poslední 2014 - 2018) vedených Mgr. Ladislavem Varadzinem, Ph.D. bylo objeveno, že pod touto bazilikou sv. Vavřince leží starší základy kostela ve tvaru tzv. trikonchy, tedy čtvercový půdorys s třemi apsidami. Jde o stavbu předrománského chrámu s centrálním půdorysem (2. pol. 10. nebo 1. pol. 11. století). Její rozměry byly naprosto nevídané na české poměry. Stavba zřejmě nebyla nikdy dokončena.

Dnes jsou tyto vykopávky přístupné v letních měsících nebo na požádání.

Další informace: http://praha-archeologicka.cz/p/195

Galerie fotografií

gallery