News

EN Založení kapituly

 3/3/2020 | Kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil kolem  roku 1070 kníže Vratislav II. (vládl 28. 1. 1061 až 14. 1. 1092), od roku 1085 první český král a titulární král polský, jeden z nejvýznamnějších panovníků českého středověku.

Více

EN Významný archeologický nález v areálu Vyšehradu

 8/23/2014 | Archeologové učinili unikátní nález nejstaršího zatím známého vyšehradského kostela.

Více