EN Vyšehradský betlém

Lidový betlém je vystavován v bazilice sv. Petra a Pavla pouze o vánočních svátcích od 24. prosince do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) 2. února. Scénu tvoří 14 postav včetně svaté rodiny v životní velikosti a několika figur zvířat. Postavy svaté rodiny, tří králů, andělů, darovníků a zvířat (volka, oslíka, ovcí) jsou vyřezány ze dřeva, polychromované v realistickém postnazarénském stylu a pocházejí z konce 19. století. Po více než sto letech se podařilo zjistit, že betlém pro baziliku vyrobila firma Ferdinand Stuflesser 1875 ze St. Ulrich in Gröden (Jižní Tyroly v Itálii). Dosud uchovávají fotografii tehdy dodaného betléma, i když původně stál pod severní věží.

Betlém byl před několika lety doplněn stylizovanou salaší ze dřeva se šindelovou krytinou. Nad Betlémem visí anděl držící stuhu s nápisem „Gloria in excelsis Deo“ (Sláva na výsostech Bohu). Betlémové figury byly restaurovány v 90. letech minulého století Karlem Stádníkem ml.

V roce 2019 byl do betléma doplněn slon, dar vyšehradského probošta Mons. Aleše Opatrného a farníků. Postavu slona vytvořil z lehčené plastické hmoty sochař Miroslav Beščec.

gallery